Härmed förklarar jag den här bloggen död.

Idiotin kommer helt att övergå till YouTube då det är enklare för mig att köra där. Jag låter allt gammalt ligga men rekommenderar dig att gå in på  min YouTubekanal, du kommer INTE ångra dig.

Annonser